Slovenija
| Aktualno | Članki | Fotogalerija | Zemljevid strani | Povezave |
Članki

Odprtje večnamenske športne dvorane

Polhov Gradec, 23.9.2011

V Polhovem Gradcu so v petek, 16. septembra 2011, ob 18. uri odprli večnamensko športno dvorano pri Osnovni šoli Polhov Gradec (Polhov Gradec 95). Večnamensko dvorano so v uporabo predali minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič, župan Občine Dobrova- Polhov Gradec, Franc Setnikar in ravnateljica OŠ Polhov Gradec, Albina Jerman Slabe.Odprtje športne dvorane v Polhovem GradcuVečnamenska dvorana pri Osnovni šoli Polhov Gradec je objekt, ki sodi v kompleks celovite prenove in razširitve Osnovne šole Polhov Gradec in predstavlja v enaki meri pokrite športne površine za kvalitetno izvajanje šolskih športnih programov, kakor tudi izpolnjen pogoj in spodbudo za razvoj rekreativnega in tekmovalnega športa v občini.

Projekt izgradnje večnamenske dvorane v Polhovem Gradcu se je začel uresničevati jeseni leta 2009.

 

Večnamenska športna dvorana s 1.370 m2 površine in tribunami za cca. 456 obiskovalcev, z dvema vadbenima enotama in spremljajočimi prostori bo omogočila zagotavljanje redne predšolske in šolske telesne vzgoje, razširitev različnih športnih panog in tudi tekmovalnega športa. Zlasti to velja za košarko, rokomet in mali nogomet. Poleg prostorov za športno vzgojo je v objektu dvorane še prostor za knjižnico in dve učilnici za nivojski pouk oz. izbirne predmete ter plesno dvorano. 
Poleg športnih vsebin bo dvorana služila tudi večjim kulturnim in zabavnim prireditvam.

 

Vrednost investicije v celoti z rekonstrukcijo in prizidavo šole bo znašala cca
5. 400.000,00.  1.956.086,00 EUR bo prispevalo Ministrstvo za šolstvo in šport, 25.970,00 EUR pa Fundacija za šport. Z objektom bo upravljala občina Dobrova- Polhov Gradec, saj bodo prav društva in občani njegovi največji uporabniki. V dopoldanskem času pa bo večnamensko dvorano za potrebe telovadbe uporabljala Osnovna šola Polhov Gradec.

 

(vir novice: Ministrstvo za šolstvo in šport)

c

Dela v krajevnem muzeju

Polhov Gradec, 8.6.2011

V juniju smo nadaljevali z opremljanjem prostora krajevnega muzeja. Krajevni muzej - urejanje prostoraRazstavljene predmete je potrebno obvarovati pred morebitno odtujitvijo oz. poškodbami. V ta namen smo postavili panoje iz pleksi stekla. Krajevni muzej bo tako v jeseni 2011 pripravljen na oglede za vodene skupine in posameznike, ki si bodo želeli ogledati muzej brez vodenja v času uradnih ur poštnega muzeja.

 

 Krajevni muzej - urejanje prostora

c

Predstavitev knjige

Polhov Gradec, 2.2.2011

Vsaka pokrajina ima svoje naravne značilnosti, vsaka pa se razlikuje tudi po posebnostih v ljudskem izročilu. Knjižna zbirka Glasovi lovi zrna pripovedovalstva po celi Sloveniji in po zamejstvu.Doslej je izšlo že 39. knjig. Knjiga Jaz sem višje kot Marija iz te zbirke prinaša folklorne pripovedi iz Polhovega Gradca, Dobrove, Horjula, Šentjošta, Črnega Vrha in okoliških krajev. Avtorica Milka Bokal je v letih od 1997 do 2010 zbrala 746 pripovedi, ki so skrite v bogati naravni, socialni, družbeno- in kulturnozgodovinski dediščini tega območja. Svoje pripovedi je prispevalo 97 pripovedovalcev, vseh zapisovalcev pa je bilo 15. Naslov Jaz sem višje kot Marija se nanaša na domnevno bahavost grofice, ki se je primerjala z Marijo, zaradi česar se je grad, v katerem je živela, podrl. Med posebnostmi knjige je veliko pripovedi o vrednoti kruha. Tu velja omeniti vahče v Šentjoštu. Presenečajo pripovedi, nanašajoče se na naravovarstveno problematiko in imajo sodobno ekološko sporočilo. Pozornost vzbujajo motivi svetinj, ki so prejkone odraz svetlobnih pojavov med bližnjimi cerkvami. V knjigi je veliko zapisov ledinskih imen. Zaradi spremenjenega načina gospodarjenja izginjajo v pozabo. Kdo in kakšen je bil Jebrlov Pepe, ve le še malo ljudi. A vendar si je ta posebnež našel eno najvidnejših mest v knjigi. Vse to prinaša knjiga

JAZ SEM VIŠJE KOT MARIJA MILKE BOKAL

Predstavitev knjige bo 6. februarja 2011 ob 16. uri v Polhograjski graščini.

V letu 2011 mineva 750 let od prve omembe Polhovega Gradca v zgodovinskih virih. Knjiga je izšla tudi v spomin na ta kulturnozgodovinski dogodek.

Prisrčno vabljeni!

TD Briše
TD Polhov Gradec