Slovenija
| Aktualno | Članki | Fotogalerija | Zemljevid strani | Povezave |
Zaselki

BrišeEno manjših zaselkov v okolici Polhovega Gradca so Briše, kjer živi okoli 150 prebivalcev. Jedro naselja je gručasta vasica v dolini Male vode. V cerkvi sv. Treh kraljev je oltar, ki je delo domačina Jerneja Trnovca.

 

Blizu cerkve se cesta odcepi proti naselju Setnik, ki šteje 173 prebivalcev. Setnik je hribovsko naselje z majhnimi zaselki in samotnimi kmetijami med dolinama Male vode in Velike Božne ter med Prapročami, Jernejčkovim grabnom in Klešcem (788m). Nad Malo vodo je na razgledni vzpetini gotska, nekoliko spremenjena cerkev sv. Martina (567m), ki ima ostanke fresk iz začetka 16. stol. in mašni plašč iz ok. leta 1800.

 

Pristava je nekakšno preddverje Polhovega Gradca na levem bregu reke Božne. Tu je še opaziti nekaj prvotne arhitekture. Izstopa gostilna pri Pratkarju. Zamimivosti so: dolg lesen balkon s stebričasto ograjo, črna portala z letnicama 1843 in 1855 in obokani spodnji prostori. Pri prenovi leta 1991 so odkrili zazidan portalni kamen z letnico 1652 in napisom MATT RAKAT.

 

DvorV Dvoru stojita dve cerkvi. Prvotno romarska cerkev sv. Petra je zelo pomembna, ker priča o razvoju slovenske arhitekturne umetnosti, saj kaže prehod iz gotike v renesanso. Graditi so jo začeli leta 1562, cerkev pa nosi tudo drugo ime Grofovska ali Cesarska cerkev. Po legendi naj bi po poti, ki vodi mimo cerkve, graščak nekega dne šel na lov. Ko je prišel do kraja, kjer stoji danes grofovska cerkev, se je konj z graščakom vrgel na tla in po kolenih obšel ves prostor na katerem stoji danes cerkev. Graščak je imel to kot znamenje, da na tem mestu postavi svetišče. Notranjost je razdeljena na tri ladje, ter na prostor za vernike in na lože, ki so bile namenjene višjemu sloju. Glavni oltar je delo Facijeve delavnice, strop je prekrit s kasetami, v sprednjem delu stropa pa sta v napisnih trakovih dveh kaset izpovedani misli v slovenskem jeziku iz leta 1577: TVOS SSO EN FUSTOBI - to so eni puštabi (črke) in TVOEIE IENV GVELB BANIE - to je eno velbanje (zidanje). Posebno lep je kamnoseško oblikovan glavni portal s prizori iz narave, stavbarstva in evangelijev z letnico 1544 in imenom GREGORIUS RUCKENSTEIN. Druga cerkev, ki stoji v Dvoru pa je baročna cerkev sv. Miklavža, ki so jo začeli graditi zaradi naraslega vodovja, saj je sv. Miklavž zavetnik proti povodnji. Sedanjo obliko je dobila leta 1773.

 

Babna Gora je razloženo naselje na terasastem pobočju gozdnatega Tabora (533m), ki prehaja v sleme Vetrnika. Nad desnim bregom Gradaščice je visoka, previsna stena imenovana Babčarjev tabor, kjer so sledovi nekdanje utrdbe proti Turkom. Z Baben Gore se odpira lep razgled na dolinsko območje, Belški graben in Grmado.

 

Log pri Polhovem Gradcu je manjše naselje v soteski Gradaščice med Belico in Hrastenicami. Gugljeva hiša št. 3 ima lep črn portal in spominsko ploščo, ki pove, da je bil tam rojen Jakob Trobec (1838 - 1921), publicist, duhovnik in škof v ZDA.