Slovenija
| Aktualno | Članki | Fotogalerija | Zemljevid strani | Povezave |
Publikacije

Dela, ki jih je izdalo Turistično društvo Polhov Gradec

 

Knjiga
Gospod z rožo : zbornik s simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi. Bokal, Ljudmila (urednik). Polhov Gradec: Turistično društvo; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, 514 str. [COBISS.SI-ID 29835053]

KAZALO

Jože Trontelj:  Gospod z rožo – Polhograjci grofu Blagaju in Blagajevemu volčinu
Matjaž Kmecl: Pograjski genius loci
Tone Wraber: Botanikovo vabilo v Polhov Gradec
Dragan Božič: Knjigi na pot
Milka Bokal: Podoživeli smo duha Blagaja in njegove rože


Jože Trontelj: Čigava je pravzaprav Blagajeva dežela, O etiki razvoja
Peter Fister: Kulturna krajina Polhovega Gradca, njena zgodovina in prihodnost
Rihard Ursini Blagay, prevod Tone Wraber, Zapis o njegovega veličanstva saškega kralja v letu 1838 opravljenem vzponu na Lovrenčevo Goro nad Polhovim Gradcem
Miha Preinfalk: Grof Rihard Ursini Blagaj in njegova rodbina
Nada Praprotnik: Rihard Ursini Blagaj in Blagajev volčin (Daphne blagayana)
Milka Bokal: Blagajev volčin v slovenskih slovarjih – izrazna, pomenska in pravopisna obdelava
Eva Holz: Grof Rihard Ursini Blagaj in obiska saškega kralja Friderika Avgusta II. leta 1838 in 1841
Darinka Orel, Ana Sedej - Pipan: Dr. Tomaž Branke, Pl. Kränzer
Tone Wraber: »Zmiraj krasna je narava« – naravoslovna in kulturnozgodovinska črtica iz nekdanje Kranjske
Jožica Kavčič: Grof Rihard Ursini Blagaj in Pograjci
Janja Železnikar:  Zgodovina polhograjskih graščin in njunih lastnikov
Janja Železnikar: Zemljiško gospostvo Polhov Gradec in cerkvena organizacija
Gašper Tominc: Šentjoški hribi in doline v srednjem in novem veku
Janja Železnikar: Polhograjska graščina v luči arheoloških spoznanj
Davorin Vuga: Simbolika obeh poznohelenističnih pompejanskih pivskih vrčev – askoí –  iz Polhovega Gradca
Marijan Slabe: Arheološke raziskave na Polhograjski Gori
Janja Železnikar: Ostanki arheološke preteklosti v občini Dobrova - Polhov Gradec
Mina Mušinović: Neptunov vodnjak – stičišče med Ljubljano in Polhovim Gradcem
Kristina Rihtar: Delavnica družine Facia – njihova dela na Polhograjskem in drugod
Ajda Kozjek: Cerkev sv. Petra v Dvoru pri Polhovem Gradcu – nova dognanja
Edo Škulj: Gregor Rihar in Polhov Gradec
Jožica Kavčič: Josip Kožuh, matematični geograf in kartograf iz Dvora pri Polhovem Gradcu
Mitja Zupančič: Polhograjski gozdovi v luči fitocenologije
Malči Božnar: Dnevi  medu v Polhovem Gradcu
Janez Gregori: Prof. dr. Jože Rihar in njegovo mesto v slovenskem čebelarstvu
Silvo Torkar: Značilni pograjski in na Pograjskem razširjeni priimki
Barbara Ivančič Kutin: Drobni folklorni žanri na Polhograjskem
Marija Stanonik: Zbirka Glasovi – s posebnim pogledom na Polhograjsko hribovje in dolini pod njim
Milka Bokal: Črnovrška kronika Jožefa Trobca od leta 1896 do 1943
Milka Bokal, Akademski kipar Edo Dolinar; psalmist v lesu, žgani glini in bronu
Spominski utrinki na blagajevke
Blagajevke v polhograjskih podobah
Blagajevo leto v fotografijah
Strokovni simpozij Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi 16. maja 2008
Obnovljena grajska kapela in Blagajev spomenik
Postavitev in odkritje kipa grofa Riharda Ursinija Blagaja – občinska proslava 20. junija 2008
18. Dan pod Lovrencem 22. junija 2008 v znamenju obiska saškega kralja pri grofu Blagaju
Ohranimo duha Blagajeve dežele
Avtorji v tem zborniku
Naša kulturna prizadevanja ob Blagajevem letu 2008 so podprli
Kazalo
Kazalo slik

Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi. Zbornik povzetkov referatov. Simpozij ob 200-letnici prihoda Riharda Ursinija v Polhov Gradec, 150-letnice njegove smrti, 170-letnice postavitve Blagajevega spomenika in 110-letnice naravovarstvene zaščite Blagajevega volčina. Zbrala in uredila Milka Bokal. Polhov Gradec 2008. 38 strani.

Turistični zemljevid:
Polhograjsko hribovje z okolico, 2003. Občina Dobrova - Polhov Gradec. Uredniški odbor: Ljudmila Bokal, Vili Koprivec, Anton Malovrh, Aleš Vogrinčič. Besedilo: Ljudmila Bokal. Založilo in izdalo Turistično društvo Polhov Gradec.

Prospekti:
Čudoviti svet blagajane in Polhovega Gradca. Tekst: J. Kavčič, A. Vogrinčič, P. Janša. 2002. Izdalo Turistično društvo Polhov Gradec.

Krajevni muzej Polhov Gradec. 2011. Besedilo povzeto po: Jožica in Jože Kavčič, V znamenja ujeti čas na Polhograjskem, 2000. Založilo in izdalo turistično društvo Polhov Gradec.