Slovenija
| Aktualno | Članki | Fotogalerija | Zemljevid strani | Povezave |
Turistično društvo

Turistično društvo Polhov Gradec že vrsto let skrbi za dopolnjevanje turistične ponudbe v Polhovem Gradcu in okolici. Temeljna dejavnost s katero se ukvarjamo so organizacije najrazličnejših zabavnih in turističnih prireditev ter tematskih seminarjev in predavanj, skrb za ohranjanje kulturne in zgodovinske dediščine, izdaja publikacij in reklamnega materiala ter skrb za naravo ter splošno naravovarstveno osveščenost prebivalcev Polhovega Gradca in okolice.


Začetki delovanj društva segajo v 50-ta leta prejšnjega stoletja, ko so nadobudni člani, danes naši očetje in dedje, osnovali prvo turistično društvo in z delom pridnih rok zgradili gostinsko-turistični objekt, ki je služil za družabna srečanja krajanov.


Cilj upravnega odbora TD Polhov Gradec je približati kraj krajanom samim, zato se je UO začel intenzivneje ukvarjati s prireditvami za mlade v Polhovem Gradcu in okolici, seminarji za ohranjanje kulturne dediščine, predavanja pod skupnim naslovom »Spoznavajmo svoj kraj«, kjer predstavljamo svoj kraj v nekoliko drugačni luči, kot smo ga navajeni. Sklop predavanj je v letu 2008 doživel vrhunec s simpozijem, na katerem je predavalo večje število akademikov in strokovnjakov iz področja zgodovine, botanike, etnologije in drugih ved, povezanih z ožjo in širšo okolico Polhovega Gradca. V letu 2009 smo izdali zbornik teh predavanj, ki je tako vsebinsko kot strokovno na visokem znanstvenem nivoju. TD še vedno skrbi za krajevno muzejsko zbirko, ki je bila doslej dolga leta pod taktirko krajevne zgodovinarke ga. Jožice Kavčič.


Poleg UO je osnovan še odbor za Krajevni muzej pod vodstvom Aleša Vogrinčiča, ki skrbi za ohranjanje muzealij in predstavitev le teh v prostorih muzeja v Polhograjski graščini.


V preteklih letih smo poleg omenjenih organizacij prireditev, koncertov, seminarjev in predavanj vseskozi skrbeli tudi za ustrezno predstavitev kraja s pomočjo reklamnih brošur, razglednic, predvsem pa z novim, izboljšanim turistično-pohodnim zemljevidom z detajlnim opisom turistične ponudbe in turističnih znamenitosti v celotni občini Dobrova – Polhov Gradec.


Še pred prevzemom krajevnega muzeja smo organizirali odprte delavnice, poimenovali smo jih konservatorske delavnice, njihov osnovni pomen pa je preprečevanje propada muzealij in pa skrbno dokumentiranje muzealij, vse od izvora, najdišča do uporabne vrednosti v času, ko je bila muzealija aktivna v življenju naših prednikov.


Društvo je lastnik gostinskega objekta, ki je predmet najemne pogodbe z Ireno Mrežar s.p. Prušnikova, Ljubljana, najemnina pa je glavni vir financiranja društva.